Prenumerationspriser

1 år 5 nummer 525:-
2 år 10 nummer 1 000:-
Utland 1 år 5 nummer 650:- inkl. porto

Starta prenumeration

Hantera din prenumeration

Titeldatas kundtjänst kan hantera nybeställning av prenumerationer, adressändringar eller reklamationer:

Kundtjänst: 08-522 183 20
Öppettider: kl. 08.30 – 16.00

Taltidning

Tidskriften finns även som taltidning. Om du är prenumerant och vill få Daisy-utgåvan, kontakta oss på st@tidskriftenopera.se. Om du inte är prenumerant, starta en prenumeration först.

Lösnummer

Lösnummer på papper kan köpas för 115 kr plus porto genom att kontakta st@tidskriftenopera.se.

Prova på OPERA!

Nya prenumeranter kan prova Tidskriften OPERA för 189 kr för tre nummer.

Läs OPERA digitalt

Alla prenumeranter kan även läsa tidskriften digitalt i vårt Tidskriftsarkiv. Om du bara vill läsa tidskriften digitalt kan du skaffa en digital prenumeration.

Få vårt nyhetsbrev!

När du anmäler dig ger du oss rätt att skicka vårt månatliga nyhetsbrev och e-post med information om vår verksamhet till dig, och accepterar vår integritetspolicy.