Om Tidskriften OPERA

Tidskriften OPERA vänder sig till operaintresserade – till inbitna operakonsumenter och till dem med ett nyväckt operaintresse. OPERA är Nordens enda specialtidning om opera och musikal och innehåller intervjuer, porträtt, essäer samt recensioner av skivor, böcker och inte minst operaföreställningar i Sverige, Norden och övriga världen.
 
Tidskriften OPERA startade redan 1978 och utkommer med 5 nummer per år. Tidskriftens vision är att stå för aktualitet och historia, bredd och fördjupning.

Vi skriver OPERA

Tidskriften OPERA är en ekonomisk förening. Förutom styrelsen består OPERA av ett redaktionsråd som fungerar som ett bollplank för idéer, kommande artikeluppslag och temanummer. Chefredaktör sedan 2003 är Sören Tranberg. Han har en lång publicistisk erfarenhet som skribent.

I redaktionsrådet ingår en av våra mest verksamma medarbetare, Erik Graune, som dessutom undervisar på Operastudio 67. Hans stora passion är italiensk opera – Rossini och Verdi – och det har blivit många resor till Italien genom åren. Claes Wahlin, vars stora intresse är franskt kulturliv och barockopera. Kulturjournalisten Ingvar von Malmborg intervjuar operachefer och andra personer i ledande ställning. På senare tid om operahusen i Helsingfors, Zürich och Stuttgart och English National Opera i London. Under coronapandemin har Ingvar i tre delar belyst vad den orsakar i operalivet såväl i Sverige som internationellt. Bodil Hasselgren ingår också i redaktionsrådet och hon har på sistone intervjuat singers-songwritern Rufus Wainwright, vars opera Prima Donna får sin Nordenpremiär under hösten 2020 på Kungliga Operan.

Dessutom har vi en rad regelbundet återkommande skribenter. Lennart Bromander, boende i Lund och till vardags litteratur- och musikkritiker på Aftonbladet. Hans stora intresse är tyskt och danskt operaliv, vilket knappast kunnat undgå våra läsare. Tony Lundman var under många år musikkritiker på Svenska Dagbladet men är numera redaktör på Stockholms konserthus. Han medverkar kontinuerligt med recensioner. Åsa Mälhammar har lämnat Stockholm för Skälderviken i Skåne. Hon är fil. dr i litteraturvetenskap. Hennes avhandling handlade om narrens roll i svensk litteratur. Åsa rapporterar från Sydsverige och kontinenten. Den Parisbaserade frilansjournalisten Louise Fauvelle är frankofil och har gjort många uppmärksammade reportage för OPERA, bl.a. om Théâtre des Champs-Élysées i Paris, Teatro Carlo Felice i Genua, men även intervjuat Kungliga Operans sufflös Anna Linden och tenoren Joachim Bäckström, som nu står inför en internationell karriär. Dessutom medverkar operadramaturgerna Stefan Johansson och Göran Gademan regelbundet, de skriver främst om inspelningar och boknyheter. Även Camilla Lundberg medverkar, om än mer sporadiskt, i OPERA.

Sören Tranberg, chefredaktör

Styrelse

Tidskriften OPERA är en ekonomisk förening och leds av en styrelse som sammanträder 6-8 gånger per år.

Styrelse

Ordinarie medlemmar
Maria Dalayman, ordförande
Catharina Lyckeborg Heimbürger
Paulina Pfeiffer
Elisabeth Lax
Staffan Liljas
Sören Tranberg, chefredaktör

Styrelsesuppleant
Cecilia Nygren

Revisorer 

Eva Stein, auktoriserad revisor
Linnéa Fröberg

Valberedning

Annica Sand (sammankallande)
Erik Sjöström

Maria Dalayman, styrelseordförande

Adress

Tidskriften OPERA
Lindvallsplan 10, 2 tr
117 36 Stockholm
Telefon 070-967 58 63

Mail st@tidskriftenopera.nu

www.tidskriftenopera.se

Följ gärna Tidskriften OPERA på Facebook och Instagram också:

Facebook   Instagram