Anders Wall – en sann mecenat

29 sep 2020

OPERAs Sören Tranberg träffade Anders Wall precis innan coronapandemin bröt ut. Det blev ett samtal som bland annat kom att handla om drivkrafter och hans filosofi kring entreprenör- och mecenatskap. Nästa år 40-årsjubilerar hans stiftelse och själv fyller han 90.

Anders Wall växte upp på en liten arrendegård i Uppland. Hans musikintresse inspirerades av skolläraren, pastorn och kantorn i hans hemby Giresta. Inte så konstigt eftersom barndomshemmet låg vägg i vägg med kyrkan. Han gick regelbundet i kyrkan och fascinerades av musiken, inte minst orgelmusiken.

Han fick musikundervisning av kantorn på lördagskvällarna efter helgmålsringningen. Efter studentexamen på Katedralskolan i Uppsala följde studier vid Handelshögskolan i Stockholm, som han hoppade av för att göra karriär inom Kol & Koks AB, det som senare blev Beijerinvest.

Peter Mattei mottar Jussi Björling-stipendiet 2015 tillsammans med Anders Wall och Gunnar Lundberg. Foto: Emelie Kroon

För att koppla av under affärsresorna världen över började han gå på museer och konserter. Särskilt operakonsten fann vägen till hans hjärta och han fick snart många vänner inom operavärlden, som Birgit Nilsson, Barbara Bonney och Peter Mattei. En annan mycket god vän är Loa Falkman. Tillsammans med Kjerstin Dellert var Anders Wall involverad i återställandet av Confidencen, Ulriksdals slottsteater och han stödjer än i dag verksamheten på olika sätt.

– Vid sidan om affärsverksamheten har jag alltid haft ett stort intresse för konst, gärna modern, och musik.

Anders Walls Stiftelse grundades i samband med Anders Walls 50-årsdag 1981. Den delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena musik, naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, internationell handel och landsbygdsutveckling. Sedan starten har stiftelsen delat ut drygt 60 miljoner kronor till cirka 400 stipendiater. De flesta stipendierna delas varje år ut vid en särskild ceremoni på Anders Walls födelsedag den 10 mars, men i år fick allt ställas in på grund av coronapandemin. Stipendierna på mellan 100 000 och 250 000 kronor, avsedda för fortsatt utbildning och utveckling, kunde ändå betalas ut.

För att hitta stipendiater samverkar stiftelserna med olika nomineringskommittéer inom respektive område. Stipendiaterna ska vara unga begåvade människor som visat prov på entreprenörsanda och kreativitet. Provsjungningen för sångstipendierna sker på Operahögskolan inför en kvalificerad jury.

Musikstipendiater 2014: Wiktor Sundqvist, tenor, Ellen Nisbeth, viola, Cornelia Beskow, sopran och Tobias Westman, tenor. Foto: Cecilia Österberg.

Minst lika viktigt som stipendiesumman är medlemskapet i stipendiatnätverket Wallumi, som består av tidigare Wall-stipendiater. Mina ”bonusbarn”, som han kallar dem. Här sker kreativa möten mellan bl.a. operasångare, forskare och entreprenörer under seminarier och internationella studieresor. Under årens lopp har de gjort studieresor till Ryssland, Baltikum, Finland och England, där även Anders Wall deltagit.

– Här har vi träffat företagsledare och ministrar, gått på konserter och museer. Det har varit givande och betydelsefulla utbyten. I samband med Estlands 100-årsjubileum 2018 arrangerade vi en konsert i Tallinn och besökte samtidigt tonsättaren Arvo Pärt.

Andra projekt som Anders Wall har varit involverad i är bevarandet av hans barndomskyrka i Giresta, som ett tag hotades av rivning men som tack vare donationen kunde återställas i ursprungligt skick. Här får 160 personer plats och genom Giresta kyrkas musikstiftelse används kyrkan flitigt för konsertverksamhet och inspelningar. Stiftelsen äger också den gamla lärarbostaden, där pianisten Per Tengstrand brukade vistas under sina Sverigebesök. Här kan man öva alldeles ostört. Stipendiaterna via nätverket Wallumi har också tillgång till huset. Akustiken i kyrkan är perfekt, vilket har lett till att man har gjort flera cd-inspelningar där, bl.a. med sopranen Sofie Asplund.

Porträtt på Anders Wall utanför Giresta kyrka.
Foto: Fanni Olin Dahl / TT

– Stiftelserna är mitt sätt att visa tacksamhet för det stöd jag själv fick som ung, så att jag som bondpojke på landet fick chansen att studera, säger Anders Wall. Att ge tillbaka så att dagens unga forskare, entreprenörer, musiker och sångare i början av karriären kan studera och utvecklas.

Anders Wall har alltid varit förtjust i Svenskt Tenns produkter och blev senare personligen engagerad i Svenskt Tenn, som grundades av Estrid Ericson 1924. Henne kände Wall väl. När hon på äldre dar var orolig för framtiden köpte han företaget genom Beijerstiftelsen, där han då var ordförande, nu efterträdd av sonen Johan. Därmed bevarades företaget enligt Estrid Ericsons önskan och vinsten går numera till forskning inom medicin- och miljöområdet.

– Jag tyckte redan som ung student mycket om de vackra sakerna, men hade på den tiden inte råd att köpa något, flikar Anders Wall in.

Anders Wall är huvudgaranten för Kungliga Operans Anders Wall-stipendium, som syftar till att ge yngre – internationella eller svenska – operasångare ett värdefullt stöd i början av deras karriärer. Senast, 2019, gick priset till den unge ryske barytonen Denis Milo.

– Stipendiet instiftades i samband med min 85-årsdag 2016. Det uppgår till 500 000 kronor, varav 200 000 kronor är ett personligt stipendium och resterande summa ska användas för uppehälle och förkovran i samband med en framträdande roll i en av Operans uppsättningar.

Anders Walls Stiftelse bidrar också med stipendiesumman på 100 000 kronor till Jussi Björling-stipendiet, som delas ut av Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister.

– Vi har bland våra wallumner många svenska operasångare som numera är verksamma internationellt och som har satt Sverige på kartan, inte minst ökat kännedomen om vårt land.

Här finns Nina Stemme i spetsen, men även flera av våra yngre stipendiater, t.ex. Cornelia Beskow och Emma Sventelius. Stiftelsen har ibland gått in med medel till instuderingsarbetet av nya roller och resor till internationella tävlingar. Vi fortsätter att hålla kontakten och följa våra stipendiaters utveckling.

Nina Stemme tar emot Jussi Björling stipendiet från Anders Wall 2016. Foto: Cari Hildebrand

– Vi har på senare år finansierat beställningen av en klarinettkonsert tillägnad klarinettisten Emil Jonason som komponerades av Christian Lindberg och en pianokonsert av Sven-David Sandström tillägnad vår Giresta-stipendiat Peter Friis Johansson. Vi har även stöttat kompositören Jacob Mühlrad. Vi försöker hjälpa stipendiaterna att bygga upp sina karriärer. Ibland har det varit rena korsbefruktningen. Vi lever och arbetar med detta hela tiden – ett privilegierat arbete att se hur människor växer med sina uppgifter.

Hur och på vilket sätt har coronapandemin påverkat Wallstiftelsernas arbete under våren och sommaren?

– De medel vi delar ut kommer från avkastning på stiftelsens kapital, så när börsbolag ställde in aktieutdelningar i våras påverkade det oss i allra högsta grad. Vi har tyvärr tvingats dra ner på såväl stipendier och bidrag som på stiftelseevenemang och administration. Stiftelserna står dock på en stabil ekonomisk grund och vi kommer att återhämta oss. Jag har ju varit med om kriser förr …

Text: Sören Tranberg

Detta är ett smakprov!

Detta är ett gratis smakprov av hur en hel artikel i Tidskriften OPERA ser ut. Vi hoppas att du tycker att det ger mersmak! För att läsa hela tidskriften, starta en prenumeration genom att klicka på knappen nedan. Om du redan har en prenumeration kan du gå till vårt digitala arkiv för att läsa numret i sin helhet.

Share This